บทนำสู่หนังสือปกแดงฉบับออนไลน์ (Red Book Online)

This post is also available in: English (อังกฤษ) 简体中文 (จีนประยุกต์) 한국어 (เกาหลี)

วิธีการใช้หนังสือ

Red Book Online มีข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยคนทำงานบริการ เพื่อคนทำงานบริการ มีหลายวิธีที่คนทำงานบริการสามารถใช้ Red Book Online ได้! การใช้งานต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนที่มักใช้กัน โดยได้อิงมาจากความคิดเห็นของคนทำงานบริการ:

● ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา การตรวจและอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STI และ BBV รวมถึงภาพอาการของโรค

● ค้นหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและงานบริการ

● ค้นหาข้อมูลสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อธุรกิจงานบริการเพื่อที่จะสามารถเข้าใจในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน เจรจากับลูกค้าของเรา และตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

● เข้าใจคำศัพท์และคำย่อที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจงานบริการ

● รับการแนะนำส่งต่อถึงบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนทำงานบริการหรือองค์กรเพื่อคนทำงานบริการ

● เรียนรู้วิธีตรวจหาอาการแสดงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถมองเห็นได้

● เรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งคนทำงานบริการใช้และบอกต่อและกลยุทธ์ที่ช่วยลดอันตรายจากการทำงานบริการ

● ทำความเข้าใจถึงข้อบังคับทางกฎหมายในเรื่องของการทำงานบริการกับ BBV และ/หรือ STI

การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการมีหลายวิธีดังนี้: 

1. ค้นหาโดย BROWSE ข้อมูลด้วยการใช้เมนูด้านบน

2. ค้นหาโดย SEARCH สิ่งที่คุณกำลังหาในแถบค้นหาของเรา

3. ใช้คู่มือ QUICK REFERENCE GUIDE ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาอาการของ STI และ BBV ที่คุณพบเจอในงานบริการได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังหา ตัวเลือกอื่นในการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการมีดังต่อไปนี้:

1. ติดต่อองค์กรเพื่อคนทำงานบริการในพื้นที่ของคุณและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พวกเขามีความรู้และสามารถช่วยให้คุณสำรวจโลกของงานบริการได้!

2. ติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เราจะพยายามช่วยคุณค้นหา

ข้อมูลเหล่านี้เป็นโครงการที่ดำเนินขึ้นโดยคนทำงานบริการ ซึ่งได้รวมความพยายามของคนทำงานบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน องค์กรเพื่อคนทำงานบริการ องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วออสเตรเลียเข้ามาไว้ด้วยกัน ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยคนทำงานบริการเพื่อคนทำงานบริการ

ภาษาและคำศัพท์ของเรา 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความหลากหลายของชุมชนคนทำงานบริการ เราได้ตั้งใจที่จะพยายามใช้ภาษาและคำศัพท์ที่ไม่เจาะจงเพศใดเพศหนึ่ง ในฐานะคนทำงานบริการ เครื่องมือในการทำงานของเรา – และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เสี่ยงติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV มากที่สุด – คือปากของเรา ก้นของเรา องคชาตและช่องคลอดของเรา เราหวังว่าการอ้างถึงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหล่านี้ แทนที่จะพูดว่าอวัยวะนั้นเป็นของเพศชายหรือหญิงหรือของเพศของบุคคลนั้น ๆ จะทำให้ข้อมูลนี้มีประโยชน์และครอบคลุมถึงคนทำงานบริการได้มากขึ้น เราตระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้คำเดียวกันในการเรียกอวัยวะเหล่านี้ แต่เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายที่สุด เราจะใช้คำเหล่านี้เมื่อจำเป็น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) เคยถูกเรียกว่าโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STD) และก่อนหน้านั้นคือกามโรค (VD) แต่ STI เป็นคำที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน

หากเป็นไปได้ เราพยายามใช้ภาษาธรรมดาและหลีกเลี่ยงศัพท์แสงทางการแพทย์หรือตัวย่อที่ไม่สามารถอธิบายได้ เราพยายามใช้คำและคำศัพท์ที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปในชุมชนคนทำงานบริการ หากคุณยังใหม่กับเรื่องเหล่านี้ คุณอาจต้องหาดูความหมายจากอภิธานศัพท์เรื่องงานบริการของเรา

ข้อมูลของเราถูกจัดทำขึ้นอย่างไร 

ข้อมูลของเราเขียนขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ Scarlet Alliance และได้รับการตรวจสอบข้อมูลโดยกลุ่มสนทนาของคนทำงานบริการ แพทย์ด้านสุขภาพทางเพศ (หากมี) และองค์กรเพื่อคนทำงานบริการหลัก ๆ ของเรา ข้อมูลทั้งหมดของเรานั้นได้รับมาจากการปรึกษาหารือกันภายในชุมชน มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการลดอันตรายจากการทำงานบริการ ข้อมูลทางคลินิกและการระบาดวิทยาที่ดีที่สุด รวมถึงผู้ร่วมงานด้านสุขภาพในชุมชนของเรา สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง เกี่ยวข้อง และสะท้อนถึงประสบการณ์ ตัวตน บริบท และความต้องการที่หลากหลายของพวกเรา 

งานแปลของเราดำเนินการโดยนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญและคนทำงานบริการผู้มีประสบการณ์งานแปล และจากนั้นจะได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงานบริการเพื่อให้แน่ใจว่าภาษานั้นมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและเข้าใจได้ชัดเจน ขณะนี้ เรามีแหล่งข้อมูลในภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในชุมชนคนทำงานบริการในประเทศออสเตรเลียซึ่งได้แก่ ไทย จีน (อักษรจีนตัวย่อ) เกาหลี และอังกฤษ

Red Book Online เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการรับมือกับ BBV และ STI ของชุมชนคนทำงานบริการและช่วยให้คนทำงานบริการได้ใช้กลยุทธ์ลดอันตรายในสถานที่ทำงานของเรา การให้ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการป้องกันคนทำงานบริการและชุมชนของเราให้ปลอดภัย มีสุขภาพดี รวมทั้งมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ปรารถนา

ประวัติหนังสือปกแดง

เนื้อหาทั้งหมดส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่ตีพิมพ์ใน Scarlet Alliance STI Handbook: A Reference Guide for Sex Workers to Sexually Transmissible Infection (“Red Book”) โดย Red Book ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1998 และมีการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2003 และ 2009 คนทำงานบริการหลายคนอาจคุ้นเคยกับ Red Book ขนาดพกพาที่องค์กรเพื่อคนทำงานบริการได้แจกจ่ายให้กับสถานที่ทำงานของคนทำงานบริการมานานหลายปี ขณะนี้หนังสือปกแดงไม่สามารถหาได้แล้วในแบบรูปเล่ม แต่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสือจะได้รับการปรับปรุงเรื่อย ๆ ที่นี่ใน Red Book Online