บทนำ

This post is also available in: English (อังกฤษ) 简体中文 (จีนประยุกต์) 한국어 (เกาหลี)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส หรือปรสิต มีการแพร่จากคนสู่คน เมื่อมีการสัมผัสร่างกายกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่อยครั้งมักจะเป็นกิจกรรมทางเพศหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของสารคัดหลั่ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) เดิมเรียกว่า Sexually Transmitted Diseases (STD) และก่อนหน้าเคยถูกเรียกว่า Venereal Disease (VD) หรือกามโรค แต่ในปัจจุบันยอมรับให้ใช้ STI เป็นคำศัพท์ในการเรียกกลุ่มโรคนี้แทน  Blood Borne Viruses (BBV) หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดเป็นการแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆ ในบางกรณี เช่น ผ่านสารคัดหลั่งจากช่องคลอดและทวารหนัก น้ำนมแม่ และน้ำอสุจิ บุคคลใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์จะมีความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การแพร่เชื้อ การรักษา และการป้องกัน ภาพสีอาการแสดงของโรคที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า และข้อมูลสำหรับงานบริการโดยเฉพาะ เช่น แหล่งแบ่งปันความรู้ระหว่างคนทำงานบริการและกลยุทธ์การลดอันตราย

คำศัพท์

เราเจตนาที่จะพยายามใช้ภาษาและคำศัพท์ที่เป็นกลางทางเพศเพื่อคำนึงถึงความหลากหลายของสังคมคนทำงานบริการ ในฐานะคนทำงานบริการเครื่องมือหากินและส่วนต่างๆ ในร่างกายของเรา ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดจะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดได้แก่ปาก ก้น องคชาตและช่องคลอด เราหวังว่าการอ้างถึงเฉพาะส่วนของร่างกายเช่นนี้ แทนการพูดถึงเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลที่เป็นเจ้าของ จะทำให้แหล่งข้อมูลแห่งนี้มีประโยชน์มากกว่าและครอบคลุมคนทำงานบริการทุกคนได้ทั่วถึงกว่า เราเข้าใจดีว่า แต่ละคนอาจมีคำเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกายแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี เราจะขอใช้คำเหล่านี้ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้ชัดเจนและทุกคนเข้าใจได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แหล่งข้อมูลบนเว็บนี้แห่งนี้เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เป็นพื้นที่สำหรับให้คนทำงานบริการ เพื่อนที่ให้ความรู้เพื่อน องค์กรเพื่อคนทำงานบริการ องค์กรชุมชน และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพทั่วออสเตรเลียมาจับมือกัน แหล่งข้อมูลนี้จัดทำโดยคนทำงานบริการ เพื่อคนทำงานบริการด้วยกัน

เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดมาจากคู่มือเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ The Scarlet Alliance: คู่มืออ้างอิงสำหรับคนทำงานบริการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [Red Book (2009)] Red Book เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนทำงานบริการ ที่จัดทำโดยคนทำงานบริการ เพื่อคนทำงานบริการ จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 1998 และปรับปรุงในปี 2003 และ 2009 คนทำงานบริการหลายคนคงคุ้นเคยกับ Red Book ฉบับพกพามาก่อน เพราะองค์กรเพื่อคนทำงานบริการเคยแจกจ่ายให้กับสถานบริการที่คนทำงานบริการทำงานอยู่มานานหลายปีแล้ว แหล่งข้อมูลสำหรับคนทำงานบริการ โดยคนทำงานบริการ เพื่อคนทำงานบริการ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือคนทำงานบริการใช้กลยุทธ์การลดอันตรายในสถานที่ทำงานของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดที่นำเสนอผ่านการการตรวจทานโดยบุคลากรทางการแพทย์และได้มีการปรึกษาหารือเนื้อหาทุกส่วนกับคนทำงานบริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เนื้อหาใน Red Book มีความถูกต้อง เกี่ยวข้องและสะท้อนถึงประสบการณ์ อัตลักษณ์ บริบท และความต้องการที่หลากหลายของเรา