โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด และกฎหมาย

This post is also available in: English (อังกฤษ) 简体中文 (จีนประยุกต์) 한국어 (เกาหลี)

แต่ละรัฐและเขตแดนในออสเตรเลียมีกฎหมายกำกับดูแลงานบริการและธุรกิจการให้บริการที่แตกต่างกัน ในรัฐ/เขตแดนส่วนใหญ่ จะมีกฎหมายว่าด้วยงานให้บริการ (หรือ ‘การค้าประเวณี’) อยู่ นอกจากนี้ยั

งมีบางมาตราในกฎหมายอาชญากรรมและกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานบริการด้วย

หยุดทำให้งานบริการกลายเป็นอาชญากรรม!!

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดอาจส่งผลกับคุณอย่างไร

  • อาจมีการบังคับหรือกฎหมายอาจกำหนดให้คุณไปขอใบรับรองเพื่อยืนยันว่าคุณผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาคส่วนในอุตสาหกรรมที่คุณทำงาน ส่วนมาก คุณอาจขอใบรับรองนี้ได้โดยใช้ชื่อที่คุณใช้ทำงาน
  • กฎหมายอาจกำหนดความถี่ของการตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศและรูปแบบการตรวจคัดกรอง
  • ในบางกรณี ถ้าคุณติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) กฎหมายจะไม่อนุญาตให้คุณทำงานบริการ ให้บริการบางอย่าง หรืออาจจะบังคับให้คุณต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ลูกค้าก่อนให้บริการ
  • ในบางกรณี การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขของข้อกำหนดทางสาธารณสุขอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมาย หรืออาจถูกควบคุมตัว หากพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือทำให้บุคคลอื่นตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง

กฎหมายอื่นๆ ว่าด้วยงานบริการ

เว็บไซต์ Scarlet Alliance ได้สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานให้บริการในแต่ละรัฐและเขตแดนไว้แล้ว นอกจากนี้ องค์กรเพื่อคนทำงานบริการในรัฐหรือเขตแดนของคุณก็พร้อมที่จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของคุณ

หลักการของกฎหมายว่าด้วยงานบริการ เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบข้อบังคับเพื่อควบคุมธุรกิจงานให้บริการและผลกระทบต่อคนทำงานบริการรวมถึงเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ

เจ้าหน้าที่คลินิก (หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยติดตามผู้สัมผัส) อาจขอให้คุณเปิดเผยรายละเอียดติดต่อของคู่นอนคนล่าสุด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คลินิกควรทราบว่า ในฐานะที่เราเป็นคนทำงานบริการ เราอาจไม่มีรายละเอียดติดต่อลูกค้า

ในบางรัฐ อาจมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม (ดูลิงก์ด้านล่าง) แต่ขอให้ทราบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) โรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) การตรวจ และงานบริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและเขตแดน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายในรัฐและเขตแดนของคุณ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อคนทำงานบริการโปรดติดต่อองค์กรเพื่อคนทำงานบริการในพื้นที่ของคุณ

หากคุณติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และความรับผิดชอบของคุณได้จากองค์กรเพื่อคนทำงานบริการในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ 
หากคุณถูกตั้งข้อหาว่าได้กระทำผิดเกี่ยวกับการให้บริการและโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณสามารถติดต่อ Scarlet Alliance  เพื่อขอคำแนะนำติดต่อผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

Rate this resource:

Was this article useful?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

What can we do to make this a stronger resource for sex workers?

Tell us how we can improve this post.