แผ่นยางอนามัย

This post is also available in: English (อังกฤษ) 简体中文 (จีนประยุกต์) 한국어 (เกาหลี)

แผ่นยางอนามัยมีลักษณะเป็นแผ่นยางลาเท็กซ์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดบางมาก และมักจะมีกลิ่น ใช้สำหรับป้องกันทางช่องคลอด ทวารหนัก และช่องปาก แผ่นยางอนามัยสามารถยืดคลุมบริเวณช่องคลอดและทวารหนักได้ และสามารถใช้สำหรับการใช้ปากกับทวารหนัก (การเลีย) หรือเมื่อลูกค้าขอ ‘ใช้ปากกับอวัยวะเพศของคุณ’ เมื่อต้องร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ ให้ใช้แผ่นยางอนามัยหรือถุงยางตัดกลางแล้วแผ่ออก ให้ทาเจลหล่อลื่นสูตรน้ำลงบนตัวแผ่นยางอนามัยเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความไวต่อความรู้สึก  อย่าสลับด้านของแผ่นยางอนามัยและอย่าใช้แผ่นยางอนามัยซ้ำเมื่อเปลี่ยนจุดเพราะอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้ ใช้แผ่นยางอนามัยแผ่นใหม่กับลูกค้าคนใหม่ ในลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ถุงยางอนามัย ใช้มือจับแผ่นยางอนามัยขณะใช้งานหรือใช้

สายยึดหรือสายรัดพิเศษสำหรับแผ่นยางอนามัยโดยเฉพาะ

Rate this resource:

Was this article useful?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

What can we do to make this a stronger resource for sex workers?

Tell us how we can improve this post.