ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis)

This post is also available in: English (อังกฤษ) 简体中文 (จีนประยุกต์) 한국어 (เกาหลี)

ต่อมลูกหมากอักเสบคือการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมาก ซึ่งส่งผลให้มีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะหรือปัสสาวะลำบาก และปวดที่ขาหนีบ บริเวณเชิงกราน หรืออวัยวะเพศ ภาวะนี้อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อที่ไม่ใช่กลุ่มแบคทีเรีย ต่อมลูกหมากอักเสบไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) แต่การติดเชื้อแบคทีเรียจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่งผลให้ต่อมลูกหมากอักเสบได้ ต่อมลูกหมากอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ วิธีรักษาอาการต่อมลูกหมากอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีอยู่หลายวิธี แต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เสมอไป

ต่อมลูกหมากอักเสบไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมาก และไม่เหมือนกับการเป็น “โรคต่อมลูกหมากโต” ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีต่อมลูกหมาก 

ต่อมลูกหมากคืออะไร

ต่อมลูกหมากเป็นต่อมขนาดเล็กลักษณะคล้ายยางมีขนาดประมาณลูกปิงปอง และตั้งอยู่ลึกเข้าไปภายในขาหนีบ ระหว่างฐานขององคชาตกับไส้ตรง หน้าที่หลักของต่อมลูกหมากคือการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ บริการบางประเภทจะมีการกระตุ้นต่อมลูกหมากเพื่อเร้าอารมณ์ 

เชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ (โดยเฉพาะแบคทีเรียที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์) อาจเป็นสาเหตุให้เกิดต่อมลูกหมากอักเสบได้เช่นกัน

ลักษณะผิดสังเกตและอาการ

ลักษณะผิดสังเกตและอาการของต่อมลูกหมากอักเสบอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดปกติ

ต่อมลูกหมากอักเสบอาจไม่แสดงอาการ แต่อาการและภาวะแทรกซ้อนจากต่อมลูกหมากอักเสบอาจมีดังนี้: 

 • รู้สึกปวดหรือแสบในขณะที่ฉี่/ปัสสาวะ
 • ปัสสาวะขัด เช่น ปัสสาวะกะปริบกะปรอยหรือปัสสาวะไม่ออก ไม่สุด
 • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 
 • ปวดปัสสาวะแบบทันทีทันใด
 • ปัสสาวะออกมาสีขุ่น
 • มีเลือดปนในปัสสาวะ
 • ปวดช่องท้อง ขาหนีบ หรือหลังส่วนล่าง
 • ปวดบริเวณระหว่างถุงอัณฑะและไส้ตรง (ฝีเย็บ)
 • ปวดหรือรู้สึกไม่สบายที่องคชาตหรือลูกอัณฑะ
 • ปวดเวลาหลั่งน้ำอสุจิ
 • มีไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และอาการอื่น ๆ ที่คล้ายไข้หวัดใหญ่ (ในกรณีของต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย)

สาเหตุที่พบบ่อย

สาเหตุจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่พบบ่อย ๆ เช่น แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดหนองในเทียม หนองในแท้ หรือการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ (UTI) เชื้ออาจแพร่กระจายมาจากส่วนอื่น ๆ ของระบบปัสสาวะหรือระบบสืบพันธ์ ต่อมลูกหมากอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียอาจเป็นการอักเสบแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้

ต่อมลูกหมากอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นการอักเสบของต่อมลูกหมากที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเครียด การระคายเคืองของเส้นประสาท การบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะในอดีต 

การป้องกัน

เนื่องจากต่อมลูกหมากอักเสบอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรค วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณจึงเป็นวิธีที่ใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณสามารถป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบได้ดังนี้: 

 • ลดความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนองในเทียมและหนองในแท้
 • หมั่นตรวจสุขภาพทางเพศเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดโรคต่อมลูกหมากอักเสบ
 • รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทราบในทันทีและรักษาให้หายขาด และ/หรือ
 • หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน ๆ

การตรวจ 

ลักษณะอาการหลายอย่างสามารถเข้าได้กับอาการต่อมลูกหมากอักเสบ ดังนั้นการได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและรักษาอย่างทันท่วงทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาต่อมลูกหมากอักเสบมีดังนี้ คุณสามารถดูรายชื่อคลินิกสุขภาพทางเพศที่ยินดีให้คำปรึกษากับคนทำงานบริการได้ที่สถานที่ตรวจของเรา

วิธีตรวจ

 • ตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (แพทย์จะสวมถุงมือ ใส่สารหล่อลื่นแล้วสอดนิ้วเข้าไปในทวารหนักเพื่อคลำหาสิ่งผิดปกติ)
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจเลือด
 • ตรวจต่อมลูกหมาก (แพทย์อาจนวดต่อมลูกหมากเบา ๆ ในระหว่างการตรวจทางทวารหนักเพื่อให้ต่อมลูกหมากปล่อยสารคัดหลั่งเข้าไปในท่อปัสสาวะ แล้วตรวจหาเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างปัสสาวะที่ได้หลังการนวด)

ควรตรวจเมื่อใด

 • คุณควรพบแพทย์โดยเร็วที่สุดหากคุณมีอาการบ่งบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ
 • เข้ารับการรักษาโดยทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้:
  • ปัสสาวะไม่ออก
  • ปวดหรือปัสสาวะขัด และมีไข้ร่วมด้วย
  • ปัสสาวะมีเลือด
  • รู้สึกไม่สบายหรือปวดอย่างรุนแรงบริเวณเชิงกรานหรืออวัยวะเพศ

ข้อมูลอื่นๆ

 • ต่อมลูกหมากอักเสบไม่ได้รวมอยู่ในการตรวจสุขภาพทางเพศตามปกติ แต่การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอาจช่วยบ่งชี้ว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ 
 • ต่อมลูกหมากอักเสบอาจไม่มีอาการใด ๆ 
 • คลินิกสุขภาพทางเพศมักจะไม่เรียกเก็บค่าตรวจโดยเรียกเก็บเงินจากรัฐบาลแทน ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีสวัสดิการ Medicare การตรวจก็น่าจะฟรี
 • หากคุณพบแพทย์ GP คุณอาจจะเสียค่าธรรมเนียมหรือฟรีโดยแพทย์เรียกเก็บเงินจากรัฐบาลแทน

การรักษา

ต่อมลูกหมากอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมักจะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตามใบสั่งแพทย์ ต่อมลูกหมากอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาได้หลายวิธีเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด แต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

การรักษาโรคต่อมลูกหมากอักเสบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่ตรวจพบและอาการของคุณ ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำคุณเอง 

ต่อมลูกหมากอักเสบอาจจะกระทบต่องานของฉันได้อย่างไร 

 • คุณไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หากคุณเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ และเพศสัมพันธ์จะไม่ได้ทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบแย่ลง 
 • บางคนที่เป็นต่อมลูกหมากอักเสบจะเกิดความเจ็บปวดในขณะที่หลั่ง
 • ต่อมลูกหมากอักเสบชนิดรุนแรงยังก่อให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วย
 • หากต่อมลูกหมากอักเสบเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการติดเชื้ออื่น ๆ คุณก็เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อนั้นให้ผู้อื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ คุณจะต้องรักษาการติดเชื้อนั้นเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น

Rate this resource:

Was this article useful?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

What can we do to make this a stronger resource for sex workers?

Tell us how we can improve this post.