Archives for thai

โควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า)

COVID-19 Update: Status of Return to Work and Easing of Restrictions โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์หนึ่งซึ่งสามารถติดต่อได้คล้ายการติดเชื้อไข้หวัด การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัส สูดดมละอองฝอยที่กระจายจากปากและจมูกเมื่อคุณไอ จาม หรือพูดคุย เชื้อไวรัสสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสพี้นผิววัสดุที่ใช้ร่วมกันเช่น ลูกบิดประตู พื้นโต๊ะทำงานหรือหน้าจอเอทีเอ็มที่คุณสัมผัสด้วยมือแล้วมาโดนตา