Archives for thai

COVID-19 Vaccination Guide (ไทย / Thai)

ท่านกำลังคิดที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อยู่หรือไม่? คู่มือการฉีดวัคซีน Scarlet Alliance COVID-19 สำหรับผู้ให้บริการทางเพศ คู่มือในการรับวัคซีนสำหรับผู้ให้บริการทางเพศนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศตัดสินใจรับวัคซีน โดยคู่มือประกอบด้วย เกณฑ์ของผู้มีสิทธิได้รับวัคซีน สถานที่รับวัคซีน การจองวัคซีน เอกสารที่ต้องเตรียม แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้และน่าเชื่อถือ ในการหาตัวเลือกวัคซีน คำถามที่พบบ่อย แหล่งข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ (คลิกลิงก์ COVID-19

โควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า)

โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์หนึ่งซึ่งสามารถติดต่อได้คล้ายการติดเชื้อไข้หวัด การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัส สูดดมละอองฝอยที่กระจายจากปากและจมูกเมื่อคุณไอ จาม หรือพูดคุย เชื้อไวรัสสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสพี้นผิววัสดุที่ใช้ร่วมกันเช่น ลูกบิดประตู พื้นโต๊ะทำงานหรือหน้าจอเอทีเอ็มที่คุณสัมผัสด้วยมือแล้วมาโดนตา จมูก หรือปากของคุณ จากข้อมูลที่เราทราบ ณ ตอนนี้ โควิด-19 ไม่สามารถติดต่อได้ทางเลือด ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสอุจจาระ น้ำอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอดหรือปัสสาวะ โควิด-19