Archives for vietnamese

COVID-19

COVID-19 là một loại virus được truyền theo cách tương tự như cảm lạnh. Nó có thể bị nhiễm nó